afmaker

afmaker
{{afmaker}}{{/term}}
[iemand die vlug, beslist handelt] go-getterfast mover
[sport] goal-scorer/-getter; 〈voetbal ook〉 finisher
[slachter] butcher 〈ook figuurlijk〉
voorbeelden:
2   een kille afmaker a cold-blooded killer

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”